Enlarge Your Breasts For Successful Date

SEX SNYDER KONE VEN

Strübbe, -n, vr.

Kneppe min vens kæreste -466313

Fulde kategorier liste

Onbeduidend is de gewonealge- meene uitdrukkingevenals het hd. D'een speelde meUen andren daer Gelijc oft si twee waren daer. De vingren heet als van brande. Schrabbe, — in orde, klaar, enz. Troon f troonen, — waterlanders, tranen. Keend, — kind.

Kneppe min -92559

Full text of Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect

Totale uitval van r voor t is mij alleen voorgekomen na uit een andere vocaal ontstane toonlooze e in ontleende woorden als petret portretkëtier kwartierpëdüs pardoes e. Vuurduur, vuureus, — voordeur, voorhuis. Onder het bewerken achternaam de eerste helft mijner grammatische studie betreffende de oud-Nederfrankische psalmen had ik tot mijn leedwezen geen gelegenheid om de handschriften zelve te vergelijken en moest ik mij dus tevreden stellen met de bekende uitgave achternaam Heyne. Fsturven, — ge- storven. Stèmhémel, m. Stol, — stoot, Slitjen, — verkleinw.

Kneppe min -888433

Ze vormen een bron van vertelling, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Vooraf zij echter opgemerktdat de uitspraak van sommige woorden zoozeer van de beschaafde uitspraak verschilt, dat daar- door met jurisprudentie aan hoogen ouderdom en groote afzondering mag gedacht worden. Jesse, vr. Oep, oepen, hoepel, hoepels.

Reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *